خدمات پس از فروش

1
2
3
4
5
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

شرکت مهندسی پارس اهرم در سال 1387 با هدف انجام پروژه های سنگین صنعت سیمان شروع به کار نموده و در این میان کارنامه درخشانی از دقت و هنر مهندسی حوزه کاری خود به جای گذاشت که تائیدیه شرکت FLS دانمارک تاکیدی بر این مهم می باشد .از مهر ماه 93 با توجه به دیدگاه مهندسی محور شرکت پارس اهرم ، در جهت گسترش زمینه  فعالیتها و ارتقاء سطح خدمات و کیفیت محصولات،کلیه تولیدات و خدمات پس از فروش دستگاههای آزمایشگاهی متعلق به شرکت پارس هرم ،با حفظ استانداردهای تولیدی و نام نیک شرکت پارس هرم که در زمینه تولید و خدمات از سال 1371 تاکنون در قریب به 500 کارخانه صنعتی کشور ایران می درخشد، به شرکت پارس اهرم واگذار گردید.