خدمات پس از فروش

دستگاه تست دوام لکه دارشدن وسفیدشدگی قطعات رنگی،لاستیکهاوپلاستیکها

 WHITENING&STAINING TEST

 بر اساس استانداردهای

D491561&D275144

Stainingسفيد شدگي و لكه دار شدن يا

Stainingسفيد شدگي و لكه دار شدن

 

مقدمه :

هدف از انجام این آزمون عبارت است از بررسی میزان مقاومت لایه های رنگ و محصولات مشابه آن در برابر لکه دار شدن و صدمه دیدن به نحویکه در معرض تابش لامپ خورشیدی قرار گرفته باشند می باشد.

همچنین این روش جهت نوارهای لاستیکی و پلاستیکی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

اساس کار این آزمون تابش نور از یک منبع لامپ خورشیدی که بر اساس استانداردهای موجود لامپ HPLR 400  می باشد با فاصله مشخص 40 CM  بر سطح یک نمونه می باشد.

روش تهیه نمونه ها و فرایند هایی که قبل و بعد از این آزمون باید بر روی نمونه ها اعمال شود بطور کامل در استانداردهای D275144  و D491561  درج گردیده است .

دسته بندی شده در: