خدمات پس از فروش

Chipping تست لکه اندازی توسط پاشش ساچمه

Chipping تست لکه اندازی توسط پاشش ساچمه دستگاه چیپینگ، لکه انداز یکی دیگر از تجهیزاتی است که در کارخانجات تولید رنگ و پوشش های سطحی کاربرد دارد. دستگاه چیپینگ جزو تولیدات قدیم و دائمی این شرکت بوده و از کیفیت…

استاندارد چیست؟

تعریف استاندارد آنچه طبق قرارداد، سنت، یا قوانین نمونه ای برای سرمشق به کار می رود و اجرای آن قبول عام یابد. وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا را استاندارد میگویند. سطوح استاندارد استانداردها…