خدمات پس از فروش

صافی سطح Roughness

  فرم تعريف درس نام دپارتمان : نرم افزارهاي مهندسي و تخصصي          گروه : مهندسي مکانيک                    دوره:‌ عنوان فارسي درس :   صافی سطح                                                        عنوان لاتين درس :   Roughness فضاي مورد نياز آموزش :‌ كلاس تئوري •                   سايت كامپيوتر       …